Ny blogg!

Välkommen till Kollektivresor! En ny blogg för nyheter och fördjupning rörande kollektivtrafik. Tanken är här att få utrymme för lite mer analyserande artiklar på området.

Varmt välkomna!