Ledare 1 – kollektivtrafiken är som skolan

Rubriken kan verka något kryptisk - det är väl ingen större likhet mellan kollektivtrafik och skola? Finns det egentligen någon likhet över huvud taget? Men vad rubriken syftar på är helt enkelt det fenomen som brukar drabba debatten om skolan; det vill säga alla har egen erfarenhet av att åka kollektivt, likväl som alla har en uppfattning om hur det är att gå i skolan och vad som där felas.

Därför blir också debatten om kollektivtrafik nästan lika laddad som när det gäller skola. Det finns också starka politiska skiljelinjer med allt från dem som vill att den ska vara avgiftsfri till att den ska drivas helt på kommersiella villkor.

Syftet här kommer inte att vara opolitisk – om det ens är möjligt. Särskilt pÃ¥ ledarsidan blir det personliga reflexioner.  Däremot är min förhoppning att de slutsatser jag landar i finns förankrade i forskning och viss kunskap om hur det fungerar i verkligheten. Inte hur det kan tyckas fungera och vad som kan tyckas vara problemen utifrÃ¥n ett kundperspektiv. Det senare hindrar förstÃ¥s inte att ett sÃ¥dant perspektiv skulle vara ointressant, tvärtom. Men orsak och samband kräver i regel en mer nogsam och genomarbetad analys. NÃ¥got som tyvärr media idag är dÃ¥lig pÃ¥ att belysa. Till stor del är det snarare olika partsintressen som har fÃ¥tt synas i debatten – blandat med ett visst allmänt tyckande. För alla har ju en Ã¥sikt om kollektivtrafiken, precis som om skolan.